4 maart 2019 – 12:00 uur
Fam. Limpens-Gerards

Om 12:00 uur samenkomen om te schminken.
Om 14:11 uur vertrekt de optocht vanaf de Mesweg,