21 maart 2019 – 19:30 uur
Gemeenschapshuis Hulsberg

N.a.v. het aanstaande haufvaste concert mèt Caecilia “Gein Hauf Werk”,
is de repetitie locatie verplaatst naar het Gemeenschapshuis.