Over Ons

DE FANFARE


Fanfarekorps

ONS FANFAREKORPS

Wat in 1859 begon als muziekgroep met 18 muzikanten is in ruim 150 jaar uitgegroeid tot een volwaardig fanfarekorps met een ruime bezetting.

Onder leiding van dirigent J.M. Ruyters is het korps in 1952 gepromoveerd naar de superieure afdeling waar het sindsdien niet meer uit verdwenen is.

Sinds maart 2009 is Renato Meli aangesteld als dirigent van het fanfarekorps.

fanfare

Bestuur

ONS BESTUUR

Het bestuur is ingedeeld in het Dagelijks Bestuur (DB), Bestuursleden (BL) en Ere-Bestuursleden (EB). Maandelijks worden er in de bestuursvergadering allerlei organisatorische zaken besproken.

In het Dagelijks Bestuur zetelen de Voorzitter, Vice-voorzitter, Secretaris en Penningmeester.
De Bestuursleden zijn allen vertegenwoordigd in één of meerdere werkgroepen waaruit onze vereniging bestaat.
Het Ere-Bestuur bestaat uit een Ere-Voorzitter, Ere-Secretaris, Ere-Dirigent en meerdere Ere-Bestuursleden.

bestuur

Dirigenten

ONZE DIRIGENTEN

Sinds de oprichting van de fanfare in 1859, heeft het fanfarekorps gemusiceerd onder leiding van 15 dirigenten. Na ruim 150 jaar wil dat zeggen dat elke dirigent gemiddeld meer dan 10 jaar voor onze vereniging heeft gestaan. Hier zijn wij heel trots op!

Na heel wat speurwerk in de oude archieven, is het ons toch gelukt om van alle dirigenten gegevens en foto’s te achterhalen over wie hij was en van wanneer tot wanneer hij voor het korps heeft gestaan.

dirigent

Jeugd en Opleiding

ONZE OPLEIDING

Elk jaar wordt er een bezoek gebracht aan de basisschool om nieuwe leden te werven. Ervaren muzikanten (jong en oud) geven een demonstratie en er wordt uitleg gegeven over de instrumenten. Ook is er gelegenheid om op alle instrumenten te spelen.

Sinds 2014 werken wij samen met Klinkend Perspectief i.s.m. Drumband St. Rochus en fanfare St. Clemens om muziek weer te stimuleren bij de jeugd. Ons motto is:

“MUZIEK MAAKT SLIM!”
jeugd-opleiding

Werkgroepen

ONZE WERKGROEPEN

Een vereniging van deze tijd kan niet meer bestaan zonder werkgroepen. Deze groepen worden bezet door leden, niet-leden, waarin een bestuurslid gezeteld is. Hierdoor is de communicatie naar het bestuur heel kort.

Belangrijke werkgroepen zijn o.a. de Muziekcommissie, het Hoevefeestcomité, de Jeugdcommissie, enz.

Ons motto is dan ook:

“VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!”

Drapeau

ONZE VAANDELDRAGERS

In de beginjaren van de fanfare was het een hele eer om de vaandel te dragen. Het was zelfs dat de vaandeldrager meer contributie betaalde dan de muzikanten.

In de loop van alle jaren hebben al veel mensen de vaandel mogen dragen. Terugkijkend op de laatste 3 decennia zijn dit Jan Muis (overleden), Jacques van den Broeck (pensioen), René Lemans, Willem Claessens (gestopt), Ronald Verlaan en Jos Brouns.

Met de afbeelding van onze patroonheilige Sint Caecilia werd en wordt nog steeds “de vaan” fier gedragen.

bestuur