Over Onze

DIRIGENTEN


De dirigent sloeg zijn maat in vier en heeft hem daarna begraven.

Fonne Schippers

dirigent
DE DIRIGENT

Technisch en artistiek aanvoerder van een orkest of koor, die met gebaren en mimiek het uitvoeren van muziek leidt.

De werkelijke kunst van het dirigeren:

overbrengen van emoties, overtuigen van gewenste interpretatie en motiveren.

Vereisten voor een goede dirigent:

muzikaal inzicht, ijzeren wil, algemene cultuurkennis, stressbestendigheid, overredingskracht, verbeelding, goede dirigeerslag en een uitstekende conditie.

Bron: Wikipedia

Renato Meli (1968 – )

DIRIGENT 2009 – HEDEN

Renato Meli is geboren in Berg & Terblijt, tegenwoordig woont hij in België. Als beroepsmuzikant is Renato werkzaam bij de Marinierskapel. Verder is hij groot promotor van zijn muziekinstrument: Euphonium. Hij geeft met regelmaat Workshops en hij verzorgt Masterclasses.

Als dirigent was hij werkzaam bij de fanfare in zijn woonplaats Neerpelt. Met deze muziekvereniging heeft hij in 5 jaar een mooi orkest opgebouwd: twee keer werd onder zijn leiding de Koninklijke fanfare “Vermaak na Arbeid” St. Huibrechts-Lille kampioen in de afdeling “Uitmuntendheid” van zowel de categorie “Fanfare” als “Harmonie”. Regelmatig verzorgt Renato Meli gastrepetities bij:

  • Noord-Limburgse Brassband, Eksel (B)
  • Brass Band Limburg, Geleen

Beide Brassbands spelen in de “Concertdivisie”. Naast zijn lokale fanfare en genoemde Brassbands heeft Renato in het verleden ook een aantal gastdirecties uitgevoerd bij harmonie “Pro Honore et Virtute”, Son en Breugel. Als fanfare opgericht is deze muziekvereniging in 1987 als harmonie voortgezet. De harmonie uit Son en Breugel speelt in de 1ste divisie. Inmiddels is Renato ook dirigent bij “Brassband Limburg”.

dirigent-2009-Meli-Renato

Sjef Ficker (1957 – )

DIRIGENT 1995 – 2009

Na een selectieprocedure werd Sjef Ficker uit Voerendaal gekozen tot opvolger van Guus Erkens. Alras werd Sjef erkend als een zeer bekwaam en gedreven dirigent, die zijn sporen had verdiend bij de fanfares van Ubachsberg en Vlodrop. Verder dirigeerde hij onder meer fanfare St.-Joseph Pey-Echt en sinds 2008 harmonie St.-Caecilia Hoensbroek.

Als muziekdocent is Sjef Ficker verbonden aan stichting ”Kreato” in Thorn en het voortgezet onderwijs in Echt. Terecht vroeg Sjef van elke muzikant veel inzet. Enkele bijzondere concerten in theaters te Zevenaar en Kerkrade behoren tot onze topuitvoeringen.

Onze deelnames aan bondsconcoursen mochten er ook zijn! In 1999 werden wij voor de derde keer in de geschiedenis uitgenodigd om deel te nemen aan het landskampioenschap. Op verzoek van de muzikanten zijn we op die uitnodiging niet ingegaan. In 2005 waren de juryrapporten nog beter. Ook nu werd het korps uitgenodigd om deel te nemen aan de landskampioenschappen in Arnhem, waaraan deze keer wel gevolg werd gegeven.

De Koninklijke fanfare St.-Caecilia werd ook nu weer als vice-kampioen van Nederland gekwalificeerd.

dirigent-1995-Ficker-Sjef

Guus Erkens (1935 – ) | Ere-Dirigent

DIRIGENT 1975 – 1995

Aan Guus Erkens uit Nieuwenhagerheide werd eind 1974 een bezoek gebracht met het verzoek dirigent van onze vereniging te worden. Zijn opdracht was fanfare St.-Caecilia te behouden voor de superieure afdeling en met een proefperiode als voorwaarde, durfde Guus Erkens deze uitdaging aan.

De grote leermeester en het voorbeeld van Guus Erkens was Mathieu Ruijters, die ook 38 jaar dirigent in Nieuwenhagerheide was geweest.

Guus Erkens was leraar Nederlands van beroep, maar had op de conservatoria in Den Haag en Maastricht ook de nodige muziekdiploma’s behaald. In de periode 1959-1991 was hij dirigent van fanfare ”Victoria” Rimburg, die hij van de 2e afdeling naar de superieure afdeling bracht. Verder was hij 20 jaar dirigent van fanfare ”Eendracht” Nieuwenhagerheide, waarmee Guus Erkens drie keer landskampioen werd in de superieure afdeling. In 1985 introduceerde hij dit korps in de concertafdeling.

Maar liefst 20 jaar zou hij onze vereniging trouw blijven. Met hart en ziel heeft hij St.-Caecilia weer terug op de muzikale kaart gezet. Onder zijn leiding werd in de superieure afdeling vier keer deelgenomen aan een bondsconcours. De behaalde resultaten bewijzen zijn muzikale vakmanschap: de scores liepen op van 288 tot 329 punten!

Jarenlang nam hij een deel van de leerlingenopleiding voor zijn rekening. Op deze plaats is zeker vermeldenswaardig, dat hij dit is blijven doen tot 2008. Een dirigent doordrenkt van muzikaliteit en een grote dosis pedagogie: eigenschappen die hij steeds weer in de praktijk toepaste.

In 1995 werd hem een afscheidsrepetitie aangeboden, waarbij hij werd gefêteerd met een ”Liber Amicorum”. Als dank voor zijn vele verdiensten werd hij tot eredirigent benoemd. Voor zijn verdiensten als leraar, dirigent en jurylid werd hij in 1996 benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.

dirigent-1975-Erkens-Guus

Jo Conjaerts (1941 – )

DIRIGENT 1970 – 1974

Op 29-jarige leeftijd nam Jo Conjaerts uit Eys-Wittem de muzikale verantwoordelijkheid van onze vereniging op zich.

Jo Conjaerts was slagwerker in hart en nieren en speelde tevens trombone. Hij was jarenlang jurylid bij de marswedstrijden van het WMC in Kerkrade. Verder fungeerde hij vaker als jurylid bij bondsconcoursen.

Jo Conjaerts was jarenlang docent aan het conservatorium in Maastricht. Als dirigent was hij actief in ondermeer Schaesberg, Spekholzerheide, Elsloo en Bergeijk.

Helaas bleek al snel, dat in Hulsberg de chemie tussen dirigent en leden te wensen overliet. Ook de deelname aan het bondsconcours in Wijnandsrade werd niet als succesvol beschouwd.

In 1974 nam hij zelf ontslag, waarna Anton Gelissen opnieuw bereid was korte tijd als interim-dirigent te fungeren.

dirigent-1970-Conjaerts-Jo

Henri Sipers (1934 – 1981)

DIRIGENT 1966 – 1970

Na het overlijden van Mathieu Ruijters werd een advertentie geplaatst in de regionale dagbladen met de mededeling dat fanfare St.-Caecilia Hulsberg op zoek was naar een nieuwe dirigent. Uit de negen kandidaten werd Henri Sipers uit Eijsden benoemd als opvolger.

Op 1 februari 1966 gaf hij zijn eerste repetitie in Hulsberg. Na zijn aanstelling werden de leden door het bestuur opgeroepen om deze dirigent een eerlijke kans te geven en de repetities massaal te bezoeken. Het was immers een moeilijke opgave Mathieu Ruijters op te volgen.

Henri Sipers was van oorsprong klarinettist en hij had gestudeerd aan het conservatorium te Luik. Hij was dirigent in ondermeer ’s-Gravenvoeren, Hoensbroek (St.-Gabriël), Eckelrade, Bleijerheide en Heer (”Heer Vooruit”).

In 1970 nam Anton Gelissen, dirigent van de Arensgenhoutse zustervereniging, gedurende enkele maanden de directie waar.

dirigent-1966-Sipers-Henri

Mathieu Ruyters (1895 – 1965)

DIRIGENT 1945 – 1965

Mathieu Ruijters kreeg de blaasmuziek met de paplepel ingegoten. Niet alleen was zijn familie zeer muzikaal, maar zijn ouders waren ook de uitbaters van het repetitielokaal van fanfare St.-Caecilia Puth.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Mathieu Ruijters als dienstplichtige gelegerd in Noord-Brabant. In de mobilisatie waren heel wat muzikanten onder de wapenen en hieruit werden diverse regimentskapellen geformeerd. De talentvolle Mathieu Ruijters werd reeds op 22-jarige leeftijd kapelmeester van de stafmuziek van het 3e Regiment Veld-artillerie.

Het beroep van Mathieu Ruijters was timmerman en als zodanig was hij werkzaam op de staatsmijn Emma in Hoensbroek. Zo maakte hij als trombonist deel uit van het befaamde ”Muziekcorps der Staatsmijn Emma”.

In 1921 werd hij dirigent van de fanfare van Spaubeek. Hierna volgde nog het directeurschap van korpsen in Geleen-Lutterade, Nieuwenhagerheide, Sittard (St.-Joseph) en Klimmen. Daarnaast was hij nog korte tijd dirigent in Einighausen, Broeksittard en Grevenbicht.

Na de Tweede Wereldoorlog kon Mathieu Ruijters van zijn hobby zijn beroep maken en hij zegde zijn baan bij de staatsmijn Emma op. In 1945 werd hij benoemd tot dirigent van de Hulsbergse fanfare en het korps ging in korte tijd met sprongen vooruit. Voor zijn vele verdiensten in de blaasmuziek ontving hij in 1959 de gouden medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

In de jaren ’50 wijdde hij zich ook aan het componeren van marsen, polka’s en solistische werken. Mathieu Ruijters beschikte over een natuurlijk gezag, was veeleisend, maar ook beminnelijk, zonder de waarheid met zalvende woorden te verbloemen.

In maart 1965 overleed dochter Mia Scheffer-Ruijters, de bekende pianiste, hetgeen hem een enorme knak gaf. In december 1965 werd hij opgenomen in het ziekenhuis vanwege een keelaandoening. Herstellende van een operatie overleed hij vrij plotseling op Eerste Kerstdag 1965.

Zijn zes korpsen namen in zijn woonplaats Schinnen enkele dagen later afscheid van deze legendarische persoonlijkheid.

dirigent-1945-Ruyters-Math

Harie L’Ortye (1889-1970)

DIRIGENT 1927 – 1945

In 1927 volgde Harie L’Ortye zijn peetoom als dirigent op.

De eerste muzieklessen kreeg hij ”Op de Vink” van zijn oom en buurman Harie L’Ortye. Hij werd altsaxofonist bij de fanfare van Wijnandsrade. Toen hij verkering kreeg met een meisje uit de Wissengracht, was het vanzelfsprekend dat hij in 1913 ook in Hulsberg ging meespelen. Al spoedig werd hij onderdirecteur.

In het dagelijks leven was hij landbouwer. Harie L’Ortye was een man met bijzondere kwaliteiten. Met eindeloos geduld inspireerde hij de jeugdige leden en bracht hun de muzikale beginselen bij. Verder schreef en herschreef hij veel partijen; regelde concerten en zorgde voor de aankoop en reparaties van instrumenten.

Met pijn in het hart heeft hij in 1945 de dirigeerstok overgedragen. Toen hij in oktober 1944, na de 2e Wereldoorlog, de muzikale draad weer oppakte, overleed enkele dagen later zijn vrouw. Hij werd in die periode als muzikaal leider vervangen door Jef Schillings (1899-1949).

In de periode 1945-1955 dirigeerde hij de fanfare van Wijnandsrade. Harie L’Ortye maakte zich nog tot 1955 verdienstelijk als bestuurslid.

In 1970 is hij met korpseer begraven.

dirigent-1927-Lortye-Harie-jr

Harie L’Ortye (1866-1952)

DIRIGENT 1919 – 1927

Harie L’Ortye kwam uit Vink-Wijnandsrade en was muzikant bij onze fanfare tot ongeveer 1905. In het begin van de vorige eeuw was hij samen met Mathieu Houben onderdirigent.

In 1892 werd in Wijnandsrade een eigen muziekkorps opgericht. Van de koninklijk erkende fanfare St. Caecilia Wijnandsrade werd Harie L’Ortye de eerste dirigent. In 1937 gaf hij, na 45 jaar, de dirigeerstok over aan zijn jongste zoon Zef (1919-2002). In de periode 1919-1927 was hij tevens muzikaal leider van onze vereniging.

Harie L’Ortye is verder dirigent geweest in Ransdaal en Klimmen. In het dagelijkse leven was hij landbouwer en gemeenteontvanger van de gemeente Wijnandsrade.

dirigent-1919-LOrtye-Harie-sr

Mathieu Houben (1873-1942)

DIRIGENT 1905 – 1919

Mathieu Houben uit Aalbeek, een muzikant uit eigen gelederen en sinds 1897 onderdirecteur van de fanfare, werd in 1905 de nieuwe dirigent. Mathieu van Buggenum (1862-1935), hoofd der school in Hulsberg, verving hem in de jaren 1910-1912.

Dirigent Houben had tevens veel passie voor toneel en bij de jaarlijkse uitvoeringen trad hij vaak als regisseur op.

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaansfeest in 1919 schreef hij de ”Hulsbergsche Feestmarsch”. Eind 1919 stopte Houben als dirigent.

Hij verhuisde enkele maanden later met zijn gezin naar Petit-Rechain (tussen Battice en Verviers), een omgeving waar hij als landbouwer meer perspectieven had.

Mathieu Houben was verder dirigent in Ransdaal en Berg en Terblijt. In zijn nieuwe woonplaats Petit-Rechain werd hij later dirigent van de harmonie en het kerkelijk zangkoor.

dirigent-1905-Houben-Math

Jan Werkman (1854-1925)

DIRIGENT 1900 – 1905

Jan Werkman was voormalig onder-kapelmeester van de eerder vermelde militaire kapel en woonde in Maastricht. Zijn vader was militair kapelmeester geweest en als altsaxofonist kwam Jan Werkman terecht bij het 2e Regiment Infanterie. Hier schopte hij het tot onder-kapelmeester. Hij wordt als geschoold musicus gezien en als één van de pioniers van de blaasmuziek in Limburg.

Jan Werkman was onder meer dirigent van korpsen in Schimmert, Spaubeek, Elsloo, Ransdaal en Maastricht.

Onder zijn deskundige leiding werd in 1901 met groot succes deelgenomen aan het concours te Meerssen.

Jan Werkman schreef meer dan honderd composities voor blaasorkest, waaronder de bekende processiemars ”Le Chant des Anges” en de andante ”Réligieux”.

dirigent-1900-Werkman-Jan

Henri à Campo (1839-1914)

DIRIGENT 1897 – 1900 èn 1875 – 1892

Henri à Campo is 2 maal dirigent geweest van onze fanfare: van 1897-1900 en van 1875-1892.

Henri à Campo was een zoon van voorzitter Mathias à Campo en hij volgde in 1878 zijn vader op als burgemeester van Hulsberg.

Toen de fanfare werd opgericht was Henri 19 jaar en hij werd als muzikant lid van St.-Caecilia. Door zijn muzikale aanleg en gedegen opleiding werd hij dirigent van de fanfare. Onder zijn leiding werd in augustus 1886 deelgenomen aan het concours in Valkenburg.

Toen hij in 1892 voorzitter van de fanfare werd, droeg hij de dirigeerstok over. Echter, toen in 1897 Jos Mérison vertrok uit Limburg en het korps zonder dirigent zat, nam hij tot 1900 de honneurs wederom waar.

In het jubileumboek “Koninklijke Fanfare Sint-Caecilia Hulsberg (1859-2009), 150 jaar blaasmuziek in Hulsberg” zijn de verdiensten van Henri à Campo als voorzitter gememoreerd.

dirigent-1897-ACampo-Henri

Jos Mérison (1852-1935)

DIRIGENT 1894 – 1897

Jos Mérison, soloklarinettist bij het 2e Regiment Infanterie te Maastricht, dirigeerde ons korps gedurende drie jaren op bekwame wijze.

Jos Mérison was woonachtig in Maastricht en als beroepsmusicus dirigent van korpsen in onder andere Houthem, Ulestraten, Schimmert, Beek, Amstenrade, Gronsveld en Maastricht.

In 1897 nam Jos Mérison ontslag, omdat hij met zijn gezin naar Tiel verhuisde. Aldaar was hij meer dan 25 jaar actief als dirigent en Jos Mérison componeerde in die periode ook enkele marsen.

Voorzitter Henri à Campo nam in 1897 de dirigeerstok weer over tot 1900.

 

Bron van deze foto: “125 jaar blaasmuziek in Houthem St. Gerlach 1879-2004.
Geschiedenis van de Houthemse muziekgezelschappen van 1879 tot 2004”. (John Odekerken)

dirigent-1894-Merison-Joseph

Zef Deckers (1862-1941)

DIRIGENT 1892 – 1894

Zef Deckers, de beste muzikant van het korps, nam in 1892 de dirigeerstok van de nieuwe voorzitter over. Vanaf die tijd ontvangt de dirigent een vergoeding voor zijn diensten.

Vader Hubert Deckers was vanaf de oprichting in 1859 muzikant bij St.-Caecilia. Zef ofwel Juupke Deckers was van beroep schoenmaker/zadelmaker en caféhouder aan de Mgr. Brulsstraat (pand Frans Boesten). Zijn broer Harie (1872-1939) was eveneens zeer muzikaal en in die tijd dirigent in Ransdaal en Eys-Wittem.

De feestgids uit 1934 vertelt ons het volgende:

”’n Groote muzikale steun voor de fanfare in deze periode en ook nog lange jaren daarna, was Jozef Deckers. ’n Onvermoeid pistonist, waarvoor de zwaarste muziek slechts kinderspel leek. Wijd en zijd stond hij bekend als onvergetelijke polkablazer.”

dirigent-1892-Deckers-Zef

Henri à Campo (1839-1914)

DIRIGENT 1875 – 1892 èn 1897 – 1900

Henri à Campo is 2 maal dirigent geweest van onze fanfare: van 1897-1900 en van 1875-1892.

Zie volledige beschrijving bij 1897-1900.

dirigent-1875-ACampo-Henri

Pieter-Jacobus (Pie) Cobben (1858-1942)

DIRIGENT 1870 – 1875

Pie(ter) Jacobus Cobben, eveneens onderwijzer van de Hulsbergse school, nam volgens de annalen het dirigeerstokje over in 1870 van Hubert Ubaghs. Uit onderzoek is echter gebleken, dat Pie Cobben pas in 1876 werd benoemd tot dirigent in Hulsberg.

Pieter Jacobus Cobben werd geboren in Beek (Kelmond) in 1858. Een benoeming in 1870 zou eveneens hebben betekend, dat hij reeds op 12-jarige leeftijd dirigent werd. Hij was hooguit 10 jaar woonachtig in Hulsberg, waarna hij gedurende 37 jaar onderwijzer en later hoofd der school werd in Limbricht. In Limbricht is hij dirigent en (vice-)voorzitter geweest.

Waarschijnlijk is Pie Cobben rond 1878 tot dirigent benoemd. Aangezien geen andere persoon als dirigent wordt genoemd, is het mogelijk dat Henri à Campo reeds vòòr 1875 als dirigent actief geweest.

Na zijn vertrek uit Hulsberg was Pie Cobben dirigent van de fanfare “De Eendracht” in Limbricht en bleef als hoofd der school in functie tot zijn pensionering in 1922. Daarna woonde hij in Roermond; hij overleed aldaar in 1942 op 84-jarige leeftijd.

dirigent-1870-Cobben-PieterJan

Hubert Ubaghs (*1826)

DIRIGENT 1859 – 1870

Hubert Ubaghs was hoofd der school te Hulsberg. Als vanouds waren onderwijzers cultureel onderlegd. Zij bezaten door hun opleiding in die tijd vaak de kennis om als muzikaal leider bij een vereniging op te treden.

Hubert Ubaghs woonde in Hulsberg en was gehuwd met Maria Elisabeth Kissels. Voorzitter Mathias à Campo was gehuwd met haar zus. Medeoprichter Jan Kissels was eveneens een zwager van Hubert Ubaghs. Het is aannemelijk dat hij door deze familiebanden ook nauw betrokken was bij de oprichting van de fanfare.

Hubert Ubaghs verhuisde in 1870 met zijn gezin naar Roermond en stond daar als pianist en muziekleraar te boek. Later zou hij als zodanig in Luik werkzaam zijn geweest.

dirigent-1859-Ubaghs-Hubert