Over Ons

FANFAREKORPS


Wat in 1859 begon als muziekgroep met 18 muzikanten is in ruim 150 jaar uitgegroeid tot een volwaardig fanfarekorps met een ruime bezetting. Onder leiding van dirigent J.M. Ruyters is het korps in 1952 gepromoveerd naar de superieure afdeling waar het sindsdien niet meer uit verdwenen is. Sinds maart 2009 is Renato Meli aangesteld als dirigent van het fanfarekorps.

Voor toelating tot het fanfarekorps is in principe het diploma Hafa-A vereist. Dit betekent dat wanneer een leerling zich bij de fanfare aanmeldt eerst muziekles wordt gegeven op het instrument dat hij gaat bespelen. Ook wordt er een begin gemaakt aan theorieles. Na enige tijd worden theoretische en praktische vaardigheden getoetst aan de hand van het Hafa-A examen. Als het Hafa-A diploma is behaald mag de leerling met de jeugdfanfare meespelen. Vervolgens kan de leerling-muzikant verder gaan met muziek- en theorielessen om ook het Hafa-B examen af te leggen. Na het behalen van dit diploma mag de leerling meespelen in het fanfarekorps.

Samenstelling

De fanfare bestaat uit koperblazers, houtblazers en slagwerkers. De volgende 13 secties zijn aanwezig in het fanfarekorps: bas, trombone, tuba, bariton, bariton-saxofoon, tenor-saxofoon, alt-saxofoon, sopraan-saxofoon, bugel, hoorn, trompet, es-cornet, slagwerk.

Repetities

Er wordt -met uitzondering van enkele vakantieperiodes- wekelijks gerepeteerd, op donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. De repetities vinden plaats in het verenigingslokaal in Hulsberg, op Kerheuvel 8, café / zaal ‘Op De Trepkes‘ . Eventueel afwijkende repetitiedata of repetitielocaties staan aangeven op de nieuwspagina.

Activiteiten

Een fragment uit artikel 1 van de eerste statuten (1893) van de fanfare luidt: “Het doel der vereeniging is opluistering van godsdienstige en kerkelijke plechtigheden, zoomede van openbare en bijzonder feesten.”
Dat dit artikel uit de eerste statuten nog steeds van toepassing zou kunnen zijn, blijkt uit de opsomming van activiteiten waar het fanfarekorps bij aanwezig is:

Deelname aan diverse religieuze activiteiten, zoals:

 • Opluisteren Sacramentsprocessie in het voorjaar
 • Het naar de kerk begeleiden van communicantjes
 • Opluisteren van de H. Mis op Allerheiligen

Opluisteren van festiviteiten, zoals:

 • Begeleiden van het prinsenpaar tijdens de sleuteloverdracht op carnavalszondag
 • Deelname aan de carnavalsoptocht op carnavalsmaandag
 • Deelname aan de lampionnenoptocht op Koningsdag

Behalve deelname aan bovengenoemde activiteiten organiseert de vereniging ook:

 • Een jaarlijkse voorspeelmiddag
  Beginnende muzikanten laten aan een breed publiek horen wat ze (in vaak korte tijd) al hebben geleerd. De voorspeelmiddag wordt afgesloten door de jeugdfanfare.
 • Een solistenconcours
  Het jaarlijkse solistenconcours in Hulsberg (onder auspiciën van de LBM) zorgt altijd weer voor een hoop inschrijvingen. Solisten uit heel Limburg strijden om een goede score en een goede klassering.
 • Een feestelijk muziekweekend
  Onder de naam “Hoevefeest” organiseert de fanfare al heel wat jaren een feestelijk en muzikaal weekend waar voor jong en oud goed toeven is. Op zaterdagavond zorgt een mix van pop- en “sjtimmungs-muziek” voor een gezellige sfeer. Zondag is het de beurt aan fanfares en harmonieën.
 • Natuurlijk neemt het korps ook deel aan diverse concerten in de regio, waaronder federatieconcerten van de muziekfederaties waarbij de fanfare is aangesloten.

Voor een compleet overzicht van alle activiteiten gaat u naar de nieuwspagina.

De vaan

Als u wilt weten wat Trio Kwakkerzak, deze fanfare en “de vaan” gemeen hebben, klikt u hier.