Ter herinnering aan

IN MEMORIAM


Henk van Gorkum

Zevenaar 05-09-1953 - Hulsberg 10-01-2002


Donderdagavond 10 januari 2002 bereikte ons het droevige bericht dat Henk van Gorkum geheel onverwacht was overleden. Een bericht dat insloeg als een bom.

Henk was 10 jaar bestuurslid van de fanfare en 10 jaar lang heeft hij voor de vereniging veel betekend. Behalve dat hij de fanfare bestuurde, presenteerde hij ook de nodige activiteiten, zorgde hij er als Sinterklaas voor dat op deze jaarlijkse bijeenkomst heel wat te lachen viel en wist hij vele leden geweldig te stimuleren om zich in te zetten voor de vereniging.

Het waren zoveel dingen waaraan Henk zijn steentje bijdroeg. Niet alleen binnen de fanfare, maar ook daarbuiten.
In Hulsberg was hij bekend met Trio Kwakkerzak: samen met Willen en Jo bezong hij het leven in “os durp”.

Voor de fanfare heeft Henk zich in 2001 veel bezig gehouden met het organiseren van de concertreis naar Oud-Zevenaar. Op 21 oktober was het zover: 2 touringcars vertrokken uit Hulsberg om samen met Harmonie Sint Martinus uit Oud-Zevenaar een prachtig dubbelconcert te geven in zijn geboortedorp. Henk zelf kroop die dag nog in de rol van circusdirecteur om het publiek op ludieke wijze rond te leiden door het circus!

Henk vergeten doen we zeker niet. Enthousiasme, gedrevenheid en vriendschap. Het zijn drie van zijn vele goede eigenschappen. We zullen hem altijd zo blijven herinneren.

Lei Extra

Valkenburg 21-11-1938 - Hulsberg 17-11-2004


Lei was lid van de genoemde vereniging sinds 1952 en heeft verschillende instrumenten bespeeld: o.a. bugel en bariton, Zijn muzikale kennis heeft hij overgedragen aan vele muzikanten van onze vereniging. Onze leerlingen opleiden en begeleiden bij hun deelname aan vele solistenconcoursen.

Met tact en overredingskracht, soms streng maar altijd rechtvaardig voor zijn solisten wist Lei steeds weer goede, en veelal zeer goede waarderingen van zijn solisten af te dwingen bij de juryleden. Zijn solisten kwamen regelmatig met een beker naar huis en een juryrapport met de aantekening: met lof der jury. Niet alleen de solisten hadden zijn aandacht.

Als bestuurder van de Kon. Fanfare St. Caecilia coördineerde Lei voorheen de gehele werving en opleidingen van alle leerlingen. De laatste jaren werd Lei in de uitvoering geholpen door de commissie Werving en Opleiding waarvan hij de oprichter was. Zijn grootste Liefde was zijn gezin, kinderen en kleinkinderen maar daarna kwam al snel de muziek met zijn jonge muzikanten.

Met veel liefde verzorgde Lei de gehele planning van het grootste solistenconcours van Limburg waar de jeugdige muzikanten vaak voor het eerst een bühne betraden. Hij kende solisten van vele verenigingen bij naam en toenaam. Met zijn kennis werd het solistenconcours van Hulsberg een van de best georganiseerde concoursen van Limburg.

Het beheer van de reserve instrumenten met het onderhoud werd in stilte thuis gedaan. De moeilijke reparaties werden in overleg met een deskundige besproken. Sinds 1998, toen Lei ‘vutter’ werd, was hij het die de aanzet gaf om een uitgebreid muziek repertoire van de fanfare te archiveren en volgens het alfabet op papier te zetten. Samen met een medebestuurslid heeft hij daar vele uren aan gewerkt met een prachtig resultaat. Het verlies van deze onvergetelijke man is voor de fanfare een groot verlies wat zeker niet opweegt tegen het verlies wat zijn familie heden is overkomen. Deze man, die zoveel voor de fanfare heeft betekend is door zijn vrienden begeleid met passende muziek naar zijn laatste rustplaats.