Over Ons

JEUGD EN OPLEIDING


Opleidingsstructuur

De nieuwe leerlingen krijgen 1 jaar VIO onderwijs(voorbereidend instrumentaal onderwijs), zijn de leerlingen iets ouder als ze starten dan krijgen ze een verkorte VIO van 4 maanden. Daarna krijgen ze individueel les op Bugel of Trompet. Later wordt in samenspraak met de docent en de opleidingscoördinator gekeken of leerlingen doorgaan op deze instrumenten of switchen naar saxofoon, hoorn, slagwerk, trombone of bariton. Bij de keuze die gemaakt wordt, wordt uiteraard rekening gehouden met de behoeften van het korps.

Muzikanten uit het korps die van instrument wisselen krijgen individueel les.

Jeugdensemble

Verder is het jeugdensemble (jeugdfanfare) gestart op de donderdagavond. Er is bewust gekozen voor de donderdagavond zodat leerlingen van meet af aan wennen aan de donderdagavond als fanfareavond. De jeugdige en “iets” oudere muzikanten leren elkaar op deze wijze ook beter kennen. Het doel dat we nastreven met dit ensemble is om jeugdige muzikanten zo snel mogelijk te laten wennen aan en genieten van het samenspel. Zodra deze leerlingen geslaagd zijn voor het A-diploma wordt voor hen, in samenspraak met alle betrokkenen, de weg naar toetreding tot het korps uitgestippeld. Ook zullen deze leerlingen met hulp van andere jeugdige muzikanten de kerstgroep bemannen of optredens verzorgen.

Opleidingscommissie

De aansturing van uit het bestuur gebeurt door de opleidingscommissie. Zij onderhouden contact met leerlingen, ouders, docenten, de dirigenten van jeugd en “grote” fanfare, het overige bestuur en met de opleidingscoördinator. Jaarlijks bezoekt zij de basisschool voor het werven van nieuwe leerlingen.

Opleidingscoördinator

De opleidingscoördinator draagt zorg voor:

  • de muzikaal inhoudelijke zaken van de lessen
  • de evaluaties van de leerling prestaties door docenten
  • de examens volgens de unisono regels.
    Deze examens worden met een landelijk erkend diploma afgesloten
  • het leggen van contacten met nieuwe docenten
  • de contacten met de stichting ‘Opmaat’ die de examens organiseert

Jeugdcomité

Om de jeugdcommissie te ondersteunen is er ook een werkgroep gecreëerd die voor veel activiteiten zorg draagt. Bekijk hier welke werkzaamheden zij verrichten.