Over Ons

WERKGROEPEN


Vele handen
maken
licht werk!

Gezegde

werkgroepen
UITLEG COMITÉ, COMMISSIE, WERKGROEP
COMITÉ

Een kleine groep personen die voor een grotere groep, praktische zaken regelt.

COMMISSIE

Een groep personen aangesteld om een bepaalde (deel)taak te verrichten. Daarna gaat de taak over naar een werkgroep.

WERKGROEP

Een groep personen die gezamenlijk een bepaalde taak resultaatgericht proberen uit te voeren.

Bron: Wikipedia

Hoevefeest 2016

Hoevefeest 2016

Het comité bestaat uit:

 • Hans Pluijmaekers
 • Hans Dormans
 • Vivian Dassen-Ruth
 • Helga Verlaan-Keulen
 • Rick Knubben
 • Jerome Borgsteijn
 • Huub Dautzenberg
 • Sjef Horsmans

M.m.v. Familie Dormans

Het ontstaan

Vrijwel elke vereniging organiseert activiteiten om financieel gezond te blijven. In het Limburgse is/was dat vaak een feestweekend in en de alom bekende feesttenten. Onze fanfare organiseert al sinds jaar en dag een feestweekend. In de loop der jaren is het feestweekend geëvalueerd tot wat het nu is.

In het verre verleden, jaren zestig en zeventig, waren er grote tentfeesten op het Europaplein. Tijdens het 125-jarig jubileum is er een feesttent opgezet op de Mesweg. Dit feest duurde enkele weken. De toppers van toen waren o.a. Donna Lynton, Ivan Rebroff, BZN en de Villerspatzen. Voor dit soort artiesten was toen erg veel belangstelling.

Later werd het meer een feest met een eigen fanfare karakter. Vanuit de eigen leden werd een orkest geformeerd die populaire muziek brachten.

Van Tentfeest naar Hoevefeest

Intussen is de locatie gewijzigd. De buurt rondom het Europaplein was niet zo blij met het geluid wat voortkwam vanuit de feesttent. Hierna is het tentfeest voor 2 jaar uitgeweken naar Hoeve Wissengracht (Fam. Backbiers) en is tevens de naam van het feestweekend aangepast naar Hoevefeest. In 1984 was de loods bij camping ’t Hemelke klaar en vanaf 1985 kon en mocht de fanfare hier gebruik van maken.

Onze formule

Na een moeizame her-opstart, zowel vanwege de naamswijziging als de overstap van tent naar hoeve, staat staat Hulsberg inmiddels weer op de kaart v.w.b. het organiseren van een geweldig feestweekend.

De laatste tien jaar is de formule weer gewijzigd naar een tentfeestachtige formule maar dan binnen. De betere regio orkesten worden gecontracteerd om op die manier weer het oude, bekende  en gezellige karakter van een tentfeest te creëren.

Feestweekend begin April

Aangezien we het Hoevefeest in een binnenlocatie houden, kunnen we elk jaar als een van de eersten ons feest organiseren, zodat iedereen na zijn winterslaap in Hulsberg terecht kan om het seizoen van zomer- en tentfeesten in te luiden.

Dit gebeurt altijd in April, het weekend voor of na de Amstel Cold race!

Kijk hier voor het aanstaande Hoevefeestprogramma.

Lei Extra

Lei Extra

Het reglement en het inschrijfformulier van het Lei Extra Solistenconcours 2016 vindt u hier.

De uitslagen van het Lei Extra Solistenconcours van voorgaande jaren vindt u hier.

Lei Extra Solistenconcours

Het stimuleren en motiveren van jeugdige muzikanten is een belangrijke taak van iedere muziekvereniging. Naast de individuele begeleiding vinden wij het belangrijk voor muzikanten dat ze de kans krijgen om hun talenten en vaardigheden te tonen. Gespecialiseerde personen kunnen goede adviezen verstrekken en door de gegeven adviezen ter harte te nemen, kan men zich als muzikant verder ontwikkelen en ontplooien. Dit geldt zeer zeker voor de muzikale ontwikkeling van jeugdige personen. Een kind dat tijdens een voorspeelmiddag zijn of haar muzikale prestaties ten gehore brengt, zal trots zijn. De adviezen van onafhankelijke juryleden zijn belangrijk voor de muzikale ontwikkeling van eenieder. Ondanks het vele werk dat bij een organisatie van een solistenconcours moet worden verricht, is het bestuur van de Koninklijke fanfare St. Caecilia zich bewust van zijn taak om dit mogelijk te maken.

Helaas is Lei Extra, de grootste voorstander van ons solistenconcours, op veel te jonge leeftijd gestorven. Hij stimuleerde de jeugdige muzikanten steeds opnieuw om deel te nemen aan de concoursen. Jarenlang begeleidde hij diverse leerlingen tijdens hun deelnames aan talrijke evenementen.

Om Lei de eer te geven die hem zeker toekomt, heeft het bestuur besloten vanaf 2005 het jaarlijkse solistenconcours blijvend naar hem te vernoemen. Tijdens de receptie n.a.v. het bondsconcours in oktober 1999 werd Lei Extra onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau. Dit als erkenning voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de blaasmuziek in het algemeen en voor onze vereniging in het bijzonder.

Tegenwoordig organiseert Hans Dormans reeds vele jaren, met steun van diverse bestuursleden, het concours op voortreffelijke wijze. Het heeft een prima reputatie gekregen in Limburg. Door zijn kundige organisatie verloopt het “Lei Extra Solistenconcours” als jaren naar wens van de deelnemers, hetgeen jaarlijks tot uiting komt in het grote aantal deelnemers gedurende deze twee dagen.

Muziekcommissie

Muziekcommissie

De commissie bestaat uit:

 • Renato Meli
 • Theo Extra
 • Henny Moonen
 • Wiel Martens
 • Marco Habets
 • Ruud Knubben
 • Ulrike Klein
 • Tim de Ruijter

Hoe is de muziekcommissie ontstaan

In het verleden werd de muziekkeuze geheel door de dirigent ingevuld. Hij bepaalde in feite het complete muziekrepertoire. Tegenwoordig gebeurt dit op een hele andere wijze. In overleg tussen de huidige dirigent Renato Meli en het bestuur is gekozen voor een andere opzet.
Er is een muziekcommissie gevormd met muzikanten uit diverse geledingen van het korps, de onderdirigent, de dirigent en een vast bestuurslid. Deze muziekcommissie bepaalt nu samen met de dirigent welke muziek voor welke gelegenheid wordt gespeeld.

Wat is de taak van de muziekcommissie?

De muziekcommissie heeft tot taak om vanuit de behoeftes van de leden, in samenspraak met de muzikale leiding, te komen tot gevraagde en ongevraagde adviezen richting het bestuur over alle muzikale aangelegenheden binnen het korps. Deze muzikale aangelegenheden zijn o.a. de muziekkeuze, concerten, voorbereidingen op concerten, invullingen van optredens, muzikale bezetting, presentatie van het korps, repetities inplannen, enz. Kortom een hele waslijst aan onderwerpen die eigenlijk de muzikale ziel van een fanfare raken.
Daarnaast wordt de muzikale jaarkalender door de muziekcommissie opgesteld en beheerd.

Hoe functioneert de muziekcommissie?

De muziekcommissie bestaat uit een vaste groep deelnemers, bij voorkeur bestaande uit muzikanten van diverse geledingen van het korps. Deelname is vrijwillig. Er mag gewisseld worden door de muzikanten.
Één keer per maand vergadert de muziekcommissie een uurtje voorafgaand aan de repetitie. Agendapunten zijn o.a. vragen uit het bestuur, van de leden, of worden ingegeven door ontwikkelingen vanuit de jaarkalender.
Adviezen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur door het afgevaardigde bestuurslid.

Huidige samenstelling van de muziekcommissie

De huidige muziekcommissie bestaat uit:

Renato Meli dirigent voorzitter van de muziekcommissie
Theo Extra onderdirigent / muzikant, cornet
Henny Moonen bestuurslid / muzikant, bugel secretaris van de muziekcommissie
Wiel Martens muzikant, bas archivaris
Marco Habets muzikant, saxofoon-alt
Ruud Knubben muzikant, bugel
Ulrike Klein muzikant, es-cornet
Tim de Ruijter muzikant, saxofoon
Miriam Knoops muzikant, bugel

Jeugdcomité

Jeugdcomité

Het comité bestaat uit:

 • Tiffany Limpens
 • Carole Rouwette
 • Lizette Martens
 • Huub Vandewall

Opleidingscommissie

De aansturing van uit het bestuur gebeurt door de opleidingscommissie. Zij onderhouden contact met leerlingen, ouders, docenten, de dirigenten van jeugd en “grote” fanfare, het overige bestuur en met de opleidingscoördinator. Jaarlijks bezoekt zij de basisschool voor het werven van nieuwe leerlingen.

Jeugdcomité

Er zijn ook werkgroepen van spelende leden die mede zorgdragen voor:

 • de organisatie van de voorspeelmiddag
 • de jeugd tijdens solistenconcoursen begeleiden
 • Jeugddag organiseren
 • elke 2 jaar een play-inn organiseren voor de Hulsbergse jeugd
 • de kerstgroep en andere optredens

Oud Papier Actie

Oud Papier Actie

Hoe het begon

Tijdens de succesvolle jaren vanaf 1950 vielen veel aanmeldingen van leerlingen te noteren. Een prima ontwikkeling waardoor echter wel een probleem ontstond: er was een tekort aan instrumenten en het geld om tot aanschaf van nieuwe over te gaan, ontbrak.

Kwartjesactie en meer

Daarom werd in maart 1952 het instrumentenfonds opgericht door Hub Gerads en Zef van Oppen. Dit duo werd spoedig versterkt met Hub Slangen. Zij begonnen met een kwartjesactie onder de supporters, waarna een grootse succesvol verlopen loterij op touw werd gezet. Een jaar later waren de initiatiefnemers in staat om een stel pauken te bekostigen!

Het trio liet het hier niet bij en organiseerde gedurende vele jaren een groot aantal activiteiten. Schietconcoursen, pikvogelen, bier proeven, mosselen eten, snert proeven, kwajongconcoursen, het verkopen van kerstbomen, het rooien van een boomgaard in opdracht van de gemeente en niet te vergeten het ophalen van oud-papier en oud-ijzer.

Koperen Trio

Het creatieve brein achter dit alles was Zef van Oppen; het verzamelen van oud-ijzer was een specialiteit van Hub Slangen. Bij hem in de tuin werd in weer en wind gesloopt en gesorteerd. Als je de metalen op soort sorteerde, brachten ze veel meer op. In elektrische draadjes zit koper en dat leverde nog meer geld op. Dus werden honderden kilo’s koper door Hub uit de draden gehaald. Het verbranden van het plastic omhulsel was natuurlijk milieuvervuilend. Toen een boze buurtbewoner de politie belde, was het afgelopen met deze vorm van koperwinning. Een strenge agent nam de resten mee voor een laboratoriumonderzoek. Een dagvaarding volgde met als resultaat: een schikking van het arrondissementsparket om een boete van fl. 500,- te betalen. Alle protesten van Hub deden niet ter zake; het gerecht hield voet bij stuk. Hub weigerde te betalen en koos voor een vakantie in de cel.

Zover is het gelukkig nooit gekomen. Met een smoes heeft de voorzitter de schikking van het arrondissementsparket ontvreemd. Wie de schikking heeft betaald?

Oud Papier Actie

Dit zal nooit duidelijk worden, maar gelukkig werd het probleem opgelost zonder dat Hub Hulsberg voor een aantal dagen had moeten verlaten. De milieuregels werden in ons land verscherpt en de werkers van het eerste uur moesten voor altijd afscheid nemen. Met hun afscheid verdwenen ook de wilde ideeën. Het ophalen van oud-papier bleef echter bestaan. Meer dan 180 ton papier per jaar wordt er vaak in slechte weersomstandig heden verzameld.

Club van 100

Club van Honderd
Koninklijke Fanfare St. Caecilia Hulsberg
IBAN: NL78 RABO 0124 1990 03
o.v.v. Club van Honderd

Inlichtingen

H. Dautzenberg
Nieuwenhuysstraat 12
6336 XW Hulsberg
Telefoon 045-4052348

R. Borggreve
Berkenhof 13
6336 SX Hulsberg
Telefoon 045-4053718

H. Dormans
Penderskoolhofweg 8
6343 RG Klimmen
Telefoon 045-4053520

Het ontstaan

Op 8 september 1995 werd deze vriendenkring opgericht, bedoeld voor muziekliefhebbers die de Koninklijke Fanfare St. Caecilia Hulsberg een warm hart toedragen en de vereniging willen ondersteunen.

Eenieder kan lid worden. Het lidmaatschap staat los van de fanfare. Indien een lid van de fanfare tevens lid wordt van de Club van Honderd, kan desbetreffende hieraan geen rechten ontlenen.

Coördinerend team

Het coördinerend team bestaat uit twee bestuursleden van de Koninklijke Fanfare St. Caecilia Hulsberg en leden van de Club van Honderd. Het bestuur van de Koninklijke Fanfare St. Caecilia Hulsberg heeft namens haar de volgende bestuursleden voorgedragen, de heer H. Pluymaekers en de heer H. Dormans en namens de Club van Honderd de heer R. Borggreve en de heer H. Dautzenberg.

Vrijstelling

De leden van de Club van Honderd worden vrijgesteld van de donateurs actie en zullen alleen op eigen verzoek benaderd worden voor het jaarlijkse solistenconcours.

Tegenprestatie fanfare

Een lid van de Club van Honderd ontvangt het verenigingsblad: “De Notenkraker”. Tevens worden de leden uitgenodigd voor concerten van de fanfare in Hulsberg. Leden van de Club van Honderd worden als lid vermeld in het programmaboekje van het jaarlijkse solistenconcours, tevens zullen de leden via een reclamebord worden vermeld tenzij men te kennen geeft dat dit niet gewenst is.

Jaarverslag

Het ondersteunende team brengt jaarlijks tijdens de jaarvergadering van de fanfare verslag uit aan leden en bestuur.

Procedure lidmaatschap

Er bestaat geen procedure om lid te worden van de Club van Honderd. Aspirant leden worden persoonlijk benaderd door een willekeurig bestuurslid van de fanfare en/of een lid van de Club van Honderd.

Donatie

Het te doneren bedrag is vastgesteld op minimaal 50 euro. De leden worden in de gelegenheid gesteld om hun donatie voor 1 oktober te voldoen. Eenmaal per jaar kan de bijdrage worden overgemaakt naar ons rekeningnummer.

Damescomité

Damescomité
Twee oudgedienden, net klaar met werken bij het Hoevefeest:
Tity Extra en Tiny Keulen

Wordt nog aan gewerkt

Dames van bestuursleden en leden staan steeds gereed met ondersteuning van fanfareactiviteiten. Onder andere tijdens het hoevefeest en feestelijke gebeurtenissen dragen zij zorg voor de versterking van de inwendige mens.

Jaarlijks organiseren zij voor de liefhebbers een gezamenlijk diner of een spellenavond.

Verder is het damescomité tijdens rommelmarkten actief en draagt het op deze manier zijn steentje bij aan de fanfare.

Concertreiscomité

Concertreiscomité

Het concertreiscomité bestaat uit:

 • Jos Lemans
 • Ivo Dassen
 • Helga Keulen

Het ontstaan

Concertreizen organiseren bestaat al sinds jaar en dag. In de jaren zestig / zeventig is de fanfare 2x op reis geweest naar Duitsland richting Kirchberg. De organisatie hiervan lag in handen van Jacques Keulen, toen bestuurslid, die hier bevriende connecties onderhield.

In die tijd werd er bij de grens nog de paspoorten gecontroleerd. Aangezien enkele muzikanten deze vergeten waren, kon en mocht de bus met muzikanten niet verder dan de grens en kwamen bijna niet opdagen op het concert. Dit is gelukkig nog goed gekomen, want net ten tijde van hun optreden, kwamen de muzikanten binnenlopen.

In de jaren negentig heeft Harry Gerekens ook een concertreis georganiseerd naar ?. Buiten dat de fanfare op concertreis ging, is ook de toenmalige Böhmerwaldkapel in 1991 voor 5 dagen naar Virgen (Oostenrijk) geweest. De organisatie lag toen in handen van Paul Heijnen en Guus Frissen. In 2001 is de fanfare op reis geweest naar Sevenum. Henk van Gorkum, toenmalig bestuurslid was daar geboren en getogen. Zijn tweelingsbroer was bij de fanfare aldaar. Hierdoor is er eenmalig een uitwisseling geweest.

En hoe ging het verder?

In die tijd bestond er nog geen vast concertreiscomité. Deze is pas in 2006 ontstaan. Het comité bestond toen uit Bep Lemans, Huub Vandewall, Jos Lemans, Rick Knubben en Helga Verlaan. Het eerste reisje was naar Neuernburg. In Bitburg was de overnachting in een Jeugdherberg. Na een succesvol weekend werd een tweede reis georganiseerd en wel naar Hermeskeil (DL). Inmiddels waren Bep en Huub niet meer bezig met het organiseren van concertreizen en is Ivo Dassen als nieuw lid ingestapt.

Alles was in kannen en kruiken (dacht het comité), maar in de week van vertrek kreeg zij te horen dat er een dubbele boeking was in de Jeugdherberg aldaar, ten nadele van onze fanfare. Eén dag van tevoren (zaterdag zouden 2 bussen vertrekken) ging het comité “even alles regelen” om de concertreis toch door te laten gaan. Tot aan de burgemeester van Hermeskeil toe, werden slaapplaatsen geregeld in hotels en een concertaccomodatie in Gusenburg. Amper 12 uur voor vertrek naar Hermeskeil, was gelukkig alles toch nog geregeld.

Deze reis naar Hermeskeil is uiteindelijk uitgemond tot een meerjaarlijkse uitwisseling tussen Musikverein Lyra Gusenburg en de Koninklijke fanfare St. Caecilia Hulsberg. Met één verschil, de fanfare slaapt niet meer in Hermeskeil.

Wat doet het concertreiscomité nog meer?

Inmiddels is ook de samenstelling van het comité gewijzigd in Jos Lemans, Ivo Dassen en Helga Verlaan en heeft het comité 3x een concertreis georganiseerd naar Gusenburg en wel in 2007, 2010 en 2014. Naast het organiseren van concertreizen, regelt zij ook de accommodaties en het verblijf voor de gastvereniging bij ontvangst in Hulsberg welke in 2008, 2012 en 2016 waren.

Tevens help het comité ook het bestuur, met het organiseren van het repetitieweekend, welke wordt gehouden voor het bondsconcours. Deze was in 2005 in Gemmenich (toen nog met hulp van Nanine, Jos Lemans en Roger Dormans), in 2011 eveneens in Gemmenich en in 2016 zal dit plaatsvinden in het Bovenste Bos te Epen.