LEI EXTRA

SOLISTENCONCOURS

LEI EXTRA
SOLISTENCONCOURS

Gezien de recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus is besloten dat het Lei Extra Solistenconcours dit jaar niet doorgaat op 19 april. Ontzettend jammer, maar we vertrouwen op jullie begrip hier voor. Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen en hopelijk zien we elkaar volgend jaar op het Lei Extra Solistenconcours, dat zal plaatsvinden op zondag 25 april 2021 . 
Het Lei Extra Solistenconcours wordt onder auspiciën van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) gehouden en de hoogst scorende (divisie 1 t/m 5) kunnen een uitnodiging verwachten om deel te nemen aan de LBM Finale Jonge Solisten.

De solisten en ensembles kunnen meedoen in de volgende divisies:

–  Introductiedivisie: (t/m 12 jaar) de repertoirekeuze is geheel vrij,
–  Vijfde, vierde, derde, tweede en eerste divisie.

De deskundige jury zal dit jaar bestaan uit de heren Ben Essers en Steven Walker.

In alle afdelingen zijn weer vele bekers en standaards ter beschikking gesteld voor de winnaars.  De verenigingsbeker is beschikbaar voor die vereniging die met een 3 tal solisten de hoogste totaal score behaalt.

PRAKTISCHE
INFORMATIE 

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt voor solisten € 10,-  en ensembles € 15,-.
Het inschrijfgeld dient men te betalen op de dag van optreden bij de aanmelding in het inschrijflokaal, waarbij tevens de jurypartituren* (in tweevoud) moeten worden ingeleverd.

Ook van solisten die na inschrijving en inroostering verhinderd zijn, dient u het inschrijfgeld te voldoen, omdat wij ook voor deze solisten reeds kosten hebben gemaakt zoals diploma, en jury rapporten etc.

Pianopartijen

Pianopartijen, vooral van de hogere afdelingen dient men tijdig in te leveren bij de concours pianiste:

Hilde Ubben, Burg. Schoolmeestersstr. 32, 6116 BZ Roosteren
Telefoonnummer: 06-83773384, email: hildedirigent@hotmail.nl

Afgesproken is met de pianiste dat zij het recht heeft om de begeleiding te weigeren als zij de muziekwerken* niet heeft kunnen voorbereiden. Bij een tijdige afspraak kan er voor eigen rekening vooraf geoefend worden met de pianist.

*De solist is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het uit te voeren werk volgens de normen van KNMO.

Het repertoria alsook het reglement concoursen voor solisten en ensembles kunt u vinden op www.knmo.nl.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en te mailen naar  solist@caeciliahulsberg.nl
Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden: Inschrijfformulier Lei Extra Solisten concours Hulsberg 2020

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gaston Broers, via tel. 06-15 25 17 04 of solist@caeciliahulsberg.nl

WIE IS
LEI EXTRA

Het stimuleren en motiveren van jeugdige muzikanten is een belangrijke taak van iedere muziekvereniging. Naast de individuele begeleiding vinden wij het belangrijk voor muzikanten dat ze de kans krijgen om hun talenten en vaardigheden te tonen. Kundige juryleden kunnen jonge muzikanten verder helpen in hun muzikale ontwikkeling. Daarom is het voor jonge muzikanten goed om bij evenementen zoals deze te laten horen wat ze kunnen.

Helaas is Lei Extra, de grootste voorstander van ons solistenconcours, op veel te jonge leeftijd gestorven. Hij stimuleerde de jeugdige muzikanten steeds opnieuw om deel te nemen aan de concoursen. Jarenlang begeleidde hij diverse leerlingen tijdens hun deelnames aan talrijke evenementen.

Om Lei de eer te geven die hem zeker toekomt, heeft het bestuur besloten vanaf 2005 het jaarlijkse solistenconcours blijvend naar hem te vernoemen. Tijdens de receptie n.a.v. het bondsconcours in oktober 1999 werd Lei Extra onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau. Dit als erkenning voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de blaasmuziek in het algemeen en voor onze vereniging in het bijzonder.

Zet alvast in de agenda: 9-10-11 april Hoevefeest 2021!