OVER ONS

CAECILIA’S VRIENDENTEAM

OVER ONS
VRIENDENTEAM

Caecilia ‘s Vrienden Team is ontstaan uit het voormalige Damescomité. Het Damescomité bestond destijds uit een groep vrouwen die zich nauw betrokken voelde bij de Fanfare. In 2012 werd de naam veranderd in Caecilia ‘s Vrienden Team.

De opzet is iets veranderd; iedereen die de fanfare een warm hart toedraagt en graag een helpende hand biedt is welkom. Het doel is niet veranderd: de Fanfare financieel en moreel steunen. Onze activiteiten bestaan uit het bieden van ondersteuning bij diverse verenigingsactiviteiten, zoals de bemanning van het eetbuffet tijdens het jaarlijkse Hoevefeest en buffetdiensten tijdens concerten in het gemeenschapshuis van Hulsberg. De opbrengsten komen ten goede van de Fanfare.

Naast samen werken organiseren wij jaarlijks een activiteit ter versterking van de onderlinge band, zoals een workshop, uitstapje of een hapje eten. Heb je interesse om 2 of 3 x per jaar te helpen en wil je tevens meegenieten van de muziek en de gezelligheid van het verenigingsleven in ons dorp, neem dan contact op via vriendenteam@caeciliahulsberg.nl. Deelname is vrijblijvend, er is geen contributie!

Hoevefeest Hulsberg: Tot volgend jaar!