CLUB VAN

HONDERD

HET ONTSTAAN

Op 8 september 1995 werd deze vriendenkring opgericht, bedoeld voor muziekliefhebbers die de Koninklijke Fanfare St. Caecilia Hulsberg een warm hart toedragen en de vereniging willen ondersteunen.

Eenieder kan lid worden. Het lidmaatschap staat los van de fanfare.

Vrijstelling
De leden van de Club van Honderd worden vrijgesteld van de donateurs actie en zullen alleen op eigen verzoek benaderd worden voor het jaarlijkse solistenconcours.

Tegenprestatie fanfare
Een lid van de Club van Honderd ontvangt uitnodigingen voor concerten van de fanfare in Hulsberg. Leden van de Club van Honderd worden als lid vermeld in het programmaboekje van het jaarlijkse solistenconcours, tevens zullen de leden via een reclamebord worden vermeld tenzij men te kennen geeft dat dit niet gewenst is.

Jaarverslag
Het ondersteunende team brengt jaarlijks tijdens de jaarvergadering van de fanfare verslag uit aan leden en bestuur.

Procedure lidmaatschap
Er bestaat geen procedure om lid te worden van de Club van Honderd. Aspirant leden worden persoonlijk benaderd door een willekeurig bestuurslid van de fanfare en/of een lid van de Club van Honderd.

Donatie
Het te doneren bedrag is vastgesteld op minimaal 50 euro. De leden worden in de gelegenheid gesteld om hun donatie voor 1 oktober te voldoen. Eenmaal per jaar kan de bijdrage worden overgemaakt naar ons rekeningnummer.

CLUB VAN 100

KONINKLIJKE FANFARE ST. CAECILIA HULSBERG
IBAN: NL78 RABO 0124 1990 03
O.V.V. CLUB VAN HONDERD

INLICHTINGEN

H. DAUTZENBERG
NIEUWENHUYSSTRAAT 12
6336 XW HULSBERG
TELEFOON 045-4052348

R. BORGGREVE
BERKENHOF 13
6336 SX HULSBERG
TELEFOON 045-4053718

H. DORMANS
PENDERSKOOLHOFWEG 8
6343 RG KLIMMEN
TELEFOON 045-4053520