OVER ONS

JEUGD EN OPLEIDING

OPLEIDINGS-
STRUCTUUR

“Muziek maakt vrienden”. Een belangrijk motto in onze vereniging.

Wat is er nou leuker dan samen met je vrienden muziek maken. Onze jeugd heeft in ieder geval veel plezier tijdens het samenspeelgroepje, dat één keer per maand op de donderdag repeteert.

Naast het samen muziek maken, krijgt elke leerling ook één keer per week individuele les van een gekwalificeerde docent. Als een jeugdlid er klaar voor is, legt het één of meerdere examens in theorie en praktijk af volgens de unisono regels en wordt afgesloten met een landelijk erkend diploma (via Kumulus).

Welk instrument een leerling gaat bespelen wordt in overleg besproken. In de beginne is dat een bugel, trompet of slagwerk.

Vaak is het moeilijk om een instrument te kiezen en weet een kind nog niet goed of muziek maken wel bij hem of haar past. Daarom zijn we samen met Drumband St. Rochus naschoolse opvang begonnen, die we gratis kunnen aanbieden onder leiding van een gekwalificeerde docent. Alle kinderen van groep 3 en 4 zijn hier welkom.  Spelenderwijs leren zij de notenleer op blokfluit, trompet, bugel, trombone en kleine trom. Na een jaartje kunnen ze lid worden van één van de twee verenigingen.

Daarnaast ondersteunen wij ook samen met St. Rochus en fanfare St. Clemens Arensgenhout de muzieklessen op school (Blazersklas).

Muziek maakt dus vrienden, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van een kind.  Het maakt sociaal en slim.  Een kind leert onder andere ook discipline en samenwerken.

Niet alleen met muziek maken, proberen we dit te bereiken, maar ook door andere verenigingsactiviteiten, zoals uitjes, de kerstrondgang en de jaarlijkse flessenactie.

Wil je kind op een leuke manier muziek leren maken, dan staat ons team van het jeugdcomité klaar om meer uitleg en informatie te geven.

Mail gerust naar jeugdcomite@caeciliahulsberg.nl

“DE AANSTURING VAN UIT HET BESTUUR GEBEURT DOOR DE OPLEIDINGSCOMMISSIE. ZIJ ONDERHOUDEN CONTACT MET LEERLINGEN, OUDERS, DOCENTEN, DE DIRIGENTEN VAN JEUGD EN “GROTE” FANFARE, HET OVERIGE BESTUUR EN MET DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR. JAARLIJKS BEZOEKT ZIJ DE BASISSCHOOL VOOR HET WERVEN VAN NIEUWE LEERLINGEN.“